کارآموزی ساختمان

کارآموزی ساختمان

در طول کارآموزی، فارغ التحصیلان مهارت های عمومی مانند مدیریت زمان، پاسخگویی، سازماندهی و کار گروهی را یاد می گیرند. علاوه بر این، آنها وارد دنیای واقعی مهندسی می شوند تا دانش خود را در مورد چگونگی مدیریت مؤثر پروژه های عمرانی توسعه دهند.