پرزانته و مراحل انجام آن

پرزانته یعنی چه؟

پرزانته به عنوان شاخص مهارت و احساس هنری معمار در نظر گرفته می شود. در حقیقت، پرزانته روح یک نقشه معماری است که طراح باید آن را در قالب خطوط، رنگ ها، اندازه و مقیاس نمایش دهد. اگر این روح در اثر وجود داشته باشد، بینندگان همه تحت تأثیر قرار می گیرند. پس برای یک آرشیتکت مهم است که طرح مورد نظر خود را طوری ارائه دهید که مخاطب در ساده ترین شکل ممکن با آن ارتباط برقرار کند

پرزانته یعنی چه؟ بیشتر بخوانید »