دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

وظایف دفتر امور مقررات ملی ساختمان + دانلود مباحث 28 گانه دفتر امور مقررات ملی ساختمان یکی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن دارای وظایف اصلی به شرح زیر می باشد: ترویج مقررات ملّی ساختمان نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان ۱- […]

دانلود مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان بیشتر بخوانید »