رفتار میان قابها و اثرات آن

رفتار میان قاب‌ها و اثرات آن ها بر قاب‌های ساختمانی

ساختمان‌ها عموماً متشکل از یک سازه باربر بتن مسلح یا فولادی هستند که میان قاب‌ها به عنوان جداکننده فضاهای معماری و نیز به صورت دیوارهای پوششی، فضای بین قاب‌های سازه را پر کرده اند، که دیگر رفتار آن‌ها با رفتار قاب خالی یکسان نیست. به این نوع دیوارها میان قاب و به سیستم حاصل از ترکیب قاب و میانقاب، قاب مرکب گفته می‌شود. میان قاب‌ها بر روی مقاومت، سختی و شکل پذیری قاب‌های مرکب تأثیر دارند با این وجود هنوز هم در طراحی متداول سازه‌های قاب دار، میان قاب‌ها را به عنوان اعضای غیرسازه ای در نظر می‌گیرند و از مدل کردن آن‌ها چشم پوشی می‌کنند.

رفتار میان قاب‌ها و اثرات آن ها بر قاب‌های ساختمانی بیشتر بخوانید »