طراحی معماری

پرزانته و مراحل انجام آن

پرزانته یعنی چه؟

پرزانته به عنوان شاخص مهارت و احساس هنری معمار در نظر گرفته می شود. در حقیقت، پرزانته روح یک نقشه معماری است که طراح باید آن را در قالب خطوط، رنگ ها، اندازه و مقیاس نمایش دهد. اگر این روح در اثر وجود داشته باشد، بینندگان همه تحت تأثیر قرار می گیرند. پس برای یک آرشیتکت مهم است که طرح مورد نظر خود را طوری ارائه دهید که مخاطب در ساده ترین شکل ممکن با آن ارتباط برقرار کند

چگونه نمای ساختمان را طراحی کنیم؟

چگونه نمای ساختمان را طراحی کنیم؟

وظیفه نمای ساختمان این است که نه تنها به عنوان مانعی بین درون و بیرون بنا عمل کند بلکه باید طوری طراحی شود که نماینده هویت ساختمان باشد. در طراحی نمای ساختمان هیچ فرآیند ثابتی وجود ندارد که همه باید آن را رعایت کنند زیرا این مهم رابطه مستقیمی با ذهن خلاق معمار و میزان … مطالعه بیشتر

تیکت جدید