بهترین روش ساخت متریال شیشه

بهترین روش ساخت متریال شیشه برای رندر نمای بیرونی ساختمان

شکل نهایی پنجره در رندرگیری بسیار مهم است. چرا که هر چه پنجره طبیعی تر باشد تصویر شما بیشتر به واقعیت نزدیک می شود. با این حال به نظر می رسد بسیاری از افراد (به ویژه مبتدیان) از صرف زمان برای این ویژگی غفلت می کنند و پنجره های به کار رفته در رندرگیریشان تیره […]

بهترین روش ساخت متریال شیشه برای رندر نمای بیرونی ساختمان بیشتر بخوانید »