چگونه نمای ساختمان را طراحی کنیم؟

چگونه نمای ساختمان را طراحی کنیم؟

وظیفه نمای ساختمان این است که نه تنها به عنوان مانعی بین درون و بیرون بنا عمل کند بلکه باید طوری طراحی شود که نماینده هویت ساختمان باشد. در طراحی نمای ساختمان هیچ فرآیند ثابتی وجود ندارد که همه باید آن را رعایت کنند زیرا این مهم رابطه مستقیمی با ذهن خلاق معمار و میزان … مطالعه بیشتر