آموزش رفع محدودیت زمانی فعالسازی نرم افزار ها

آموزش رفع محدودیت زمانی فعال سازی نرم افزارها

بسیاری از ما با برنامه هایی که در مدت زمان محدودی استفاده می شوند و به عبارتی آزمایشی هستند یا فعالسازی آن ها منقضی ده است، کار کرده ایم. همانطور که میدانید این برنامه ها در مدت زمان تعیین شده به طور مثال بعد از 30 روز از کار می افتند و دیگر کار با آن ها مگر خرید نسخه اصلی شان غیر ممکن است، RunAsDate ابزار کم حجم و رایگانی است که با تغییر زمان فعلی سیستم به قبل قادر است مهلت استفاده از نرم‌افزارهای آزمایشی را تمدید کند.

آموزش رفع محدودیت زمانی فعال سازی نرم افزارها بیشتر بخوانید »